1. Giriş

Bu web sitesi Akademi Denizcilik Dan. Eğ. Yay. A.Ş tarafından işletilmektedir. "Biz", "bize" ve "bizim" terimleri, Akademi Denizcilik A.Ş'ne atıfta bulunur. Web sitemizin kullanımı zaman zaman değiştirilmiş olan aşağıdaki şartlar ve kullanım koşullarına tabidir. Web sitemizin sayfalarında verilen hükümler, koşullar veya feragatnameler sizin okumanız içindir. Lütfen Şartları dikkatle gözden geçirin. Şartlar, web sitemizin tüm kullanıcıları için geçerlidir, bunlarla sınırlı olmamak üzere tarayıcı, müşteriler, satıcılar, tedarikçiler ve / veya içeriğin katkıda bulunduğu kullanıcılar da bunlara dahildir. Bu web sitesine erişir ve kullanırsanız, Koşulları ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş olursunuz. Şartları veya Gizlilik Politikamızı kabul etmiyorsanız, web sitemize erişme, web sitemizin herhangi bir hizmetinden yararlanma veya web sitemize bir sipariş verme yetkisi verilmemektedir.

 

2. Web Sitemizin Kullanımı

Web sitemizi herhangi bir fikri mülkiyet veya gizlilik yasasını ihlal etmek de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın gayrimeşru , yasadışı veya yetkisiz hiçbir amaçla kullanmayacağımızı kabul ediyorsunuz. Şartları kabul ederek, bulunduğunuz ülkede veya eyalette öngörülmüş bulunan erginlik yaşına eriştiğinizi ve yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmaya ehil olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

Hukuki ya da cezai sorumluluk doğuran herhangi bir faaliyeti yürütmek için web sitemizi kullanmayacağınızı ya da herhangi bir kanunu ihlal etmemeyi taahhüt edersiniz. Web sitemizin ağına veya güvenlik özelliklerine müdahale etmemeye veya sistemimize yetkisiz erişime teşebbüs etmemeyi kabul edersiniz.

Siparişinizi tamamlamak veya size uygun olarak sizinle iletişime geçmek için bize e-posta adresiniz, posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz gibi doğru kişisel bilgileri vermeyi kabul ediyorsunuz. Hesabınızı ve kişisel bilgilerinizi değişiklik halinde derhal güncellemeyi kabul ediyorsunuz. Gizlilik Politikamız uyarınca sizinle iletişim kurmak için bu bilgileri toplamamız ve kullanmamız için bize yetki veriyorsunuz.

 

3. Genel Koşullar

Herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, herhangi bir kişiye karşı hizmet sunmayı reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Web sitesinin herhangi bir özelliğini herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın sonlandırma, değiştirme, askıya alma gibi herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz. Web sitemizin kullanımıyla ilgili ek kurallar veya sınırlar koyabiliriz. Şartları düzenli olarak gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve web sitemize devamlı erişmeniz veya kullanmanız, herhangi bir değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Web sitemiz üzerinden sunulan herhangi bir hizmet, içerik, özellik veya ürüne ilişkin herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sonlandırmayla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü kişiye sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz.

 

 

4. Ürünler veya Hizmetler

Web sitemiz üzerinden yapılan tüm satın alımlar, ürünün stok durumuna bağlıdır. Sitemizde sunulan ürünlerin miktarlarını sınırlamak veya iptal etmek veya ürünlerimizin veya hizmetlerimizin herhangi bir kişiye, ev halkına, coğrafi bölgeye veya yargı alanına satışını sınırlama hakkımızı saklı tutarız.

Ürünlerimiz için fiyatlarımız tarafınıza bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Aksi belirtilmedikçe, web sitemizde gösterilen fiyatlar GBP/TL cinsindendir.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, distribütör veya satıcılar tarafından yapılmış görünen siparişler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sipariş reddetme hakkını saklı tutuyoruz. Herhangi bir surette hukuka aykırı bir sipariş verdiğinizi düşünüyorsak, siparişi iptal etme ve ilgili makamlara haber verme hakkına sahibiz.

Ürünlerimizin renk tasarımının web sitemizde olabildiğince doğru olarak görüntülendiğinden emin olmak için gayret gösterdik. Ancak Web sitemizdeki ürünlerin renginin veya tasarımının doğruluğunu garanti etmiyoruz.

 

5. Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Web sitemizin dışındaki web sitelere bağlantılar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde bağlantısı bulunan yahut web sitemize bağlantı veren diğer sitelerin içeriğini, burada adı geçen üçüncü şahısları veya ürün ve hizmetleri incelemiyoruz, kontrol etmiyoruz ve onaylamıyoruz. Bu sebeple, başka herhangi bir siteye bağlanmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır ve ilgili bağlantıdan kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmeyiz. İndirilebilir yazılım sitelerine bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yazılımı indirirken karşılaşılan herhangi bir zorluk veya sonuç için sorumlu değiliz. İndirilen yazılımların kullanımı, varsa, yazılımın yanında veya yazılımla birlikte verilen lisans sözleşmesinin koşullarına tabidir.

 

 

6. Yorumlar, Geri Bildirim ve Diğer Sunumların Kullanımı

Web sitenizde veya hizmetlerimizde, web sitemizle bağlantılı olarak yayınladığınız, paylaştığınız bilgi, profil, görüş, mesaj, yorum ve diğer içeriklerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Ayrıca, içeriğin yasallığı, marka hakkı, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet mülkiyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere tüm sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.

Bizim tarafımızdan tarafınıza yapılmış bir talep üzerine gönderdiğiniz herhangi bir içeriğin, tarafımızca düzenlenmesi, uyarlanması, yeniden oluşturulması, yayınlanması veya dağıtılabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, içeriği güvence altına almak, herhangi bir içerik için tazminat ödemek veya herhangi bir içeriği yanıtlamakla yükümlü olmadığımızı kabul etmektesiniz.

Web sitemizde telif hakkı, marka hakkı, patent veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ile korunan herhangi bir içeriği, bu mülkiyet hakkının sahibinin açık rızası olmadan göndermeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı veya paylaşmayacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Ayrıca, içeriğinizin yasadışı, küfürlü veya müstehcen olmadığını ve web sitemizin operasyonlarını etkileyebilecek herhangi bir zararlı yazılım veya bilgisayar virüsü içermeyeceğini kabul etmektesiniz. Paylaşmış olduğunuz tüm içeriklerden ve bunların doğruluğundan yalnızca siz sorumlusunuz. Size veya üçüncü taraflara ait herhangi bir içerik için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Web sitemizde içerik oluşturma hakkınızı sona erdirme, aykırı bulunan içeriği kaldırma ve / veya silmek hakkını saklı tutarız. İçeriğinizin kaldırılması ve / veya silinmesi nedeniyle söz konusu kaldırma ve / veya silme işlemine katılmamıza izin vermektesiniz.

 

7. Kişisel Bilgileriniz

Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımızı öğrenmek için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

 

8. Hatalar ve İhmaller

Web sitemizde yazım hataları veya yanlışlıklar olabilir, web sitemiz eksik veya güncel olmayabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlık veya eksikliği gidermek, önceden haber vermeksizin (sipariş gönderildikten sonra da dahil olmak üzere) herhangi bir zamanda bilgiyi değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu hatalar veya eksiklikler, ürün açıklamasına, fiyatlandırmaya, promosyona ve bulundurmaya ilişkin olabilir ve geçerli yasalarca izin verilen ölçüde yanlış fiyatlandırma veya bulunabilirlik bilgilerine dayalı olarak verilen siparişleri iptal etme veya reddetme hakkını saklı tutarız.

Kanunların aksini gerektirmesi dışında, web sitemizdeki bilgileri güncellemeyi, değiştirmeyi veya açıklığa kavuşmayı üstlenmiyoruz.

 

 

9. Tazminat

Bizi ve bağlı kurumlarımızın yöneticilerini, görevlilerini, temsilcilerini, yüklenicilerini ve çalışanlarını, herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp, yükümlülük, hasar, masrafa (yasal ücretler dahil) karşı, Şartları ihlal etmek veya herhangi bir materyalin sizin tarafınızdan veya web sitesi aracılığıyla iletilmesini veya bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların herhangi bir bilgi veya belgenin üçüncü şahıslara ait olduğunu iddia etmeden, web sitemizi kullanmanızla bağlantılı veya bunlarla bağlantılı olarak tarafınızdan sağlanan materyalin herhangi bir üçüncü tarafın mülkiyet haklarını ihlal etmesinden ötürü bizi savunmayı ve tazmin etmeyi ve bizi ve ortaklarımızı zararsız olarak kabul etmeyi taahhüt etmektesiniz.

 

10. Bütün Sözleşme

Şartlar ve bunlarda açıkça belirtilen herhangi bir belge, şartların konusuyla bağlantılı olarak sizinle aramızdaki tüm sözleşmeyi temsil eder ve sözlü veya yazılı olarak sizinle aramızdaki herhangi bir anlaşma, anlaşma ya da düzenlemeyi geçersiz kılar. Taraflar, işbu sözleşmeyi imza ederken, bu satışla ilgili olarak birbirleri ile sözlü yahut yazılı herhangi bir sözleşme yapmadıklarını beyan ederler.

 

11. Feragat

Sözleşmeden doğan bir hakkımızı kullanmamış/kullanamamış olmamız, o haktan feragat etmiş olmamız sonucunu doğurmaz. Tarafımızca sizlere yazılı olarak bildirmiş olmadıkça, hiçbir haktan feragat etmiş sayılmayız.

 

12. Başlıklar

Buradaki başlıklar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

 

13. Kısmi Hükümsüzlük

Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili makam tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olarak kabul edilecek olursa, bu durumdan sözleşmenin geri kalan hükümleri etkilenmeksizin ilgili hüküm yasalarca izin verilen ölçüde geçerli ve uygulanabilir olmayı sürdürür.

 

14. Sorular veya Düşünceler

Lütfen tüm soruları, yorumları ve geri bildirimlerini siparis@akademidenizcilik.com adresine gönderin.